counter hit make

Min absolutte hjertesak

Min hjertesak

 

Det er et stort fokus på trygdeytelsene for tiden. Spesielt uføretrygdete og arbeidsledige. Om oss blir det sagt at vi utnytter systemene og er late. Bare vi blir fattige nok, begynner vi nok å jobbe, synes å være tankegangen. Forskningen tyder på noe annet, men det er vanskelig å få fram i den svært polariserte debatten.

 

Min egen arbeidsledighet er symbolet på samfunnet som ikke fungerer, i følge høyresiden. Jeg har en alvorlig psykiatrisk diagnose, dette har holdt meg utenfor arbeidslivet i pokkern meg snart 11 år. Utdanningsmessig har jeg en halvferdig grad som sykepleier, og jeg har bygd på med litt statsvitenskap. I følge NAV er jeg godt kvalifisert til å jobbe f.eks i NAV, eller med helsesaker i kommunen. I følge NAV er det bare å søke på jobber innenfor feltet jeg har lyst og motivasjon til å jobbe i. Men, jeg får selvsagt ingen svar på søknadene mine. Null arbeidserfaring; den CV-en havner underst umiddelbart. Trist, men sånn er det.

 

IA-avtalen av 4. mars' andre delmål er «hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne». I avtalen skisseres det en rekke virkemidler for å oppnå målene. Jeg mener at det offentlige, stat, kommune, fylkeskommune må komme på banen med mye mer. Selv er jeg, det er ingen hemmelighet, på AAP, på sjette året året, har hatt stønader før AAP trådte i kraft. Jeg har i realiteten levd på NAV siden 2004. Dette er vel og bra, jeg er så takknemlig for å være norsk at dere kan ikke tro det. Likevel, det er lov å kritisere, det er jo en av våre samfunnsrettigheter. I løpet av disse snart 11 årene utenfor arbeidslivet har jeg lært at det offentlige er en versting hva angår å ansette mennesker med en litt mangelfull CV. Og der man ikke kan ansette direkte, kan man bruke virkemidler som lønnstilskudd eller praksisplass, med tanke på at å ansette, når tiden er inne for det.

 

På grunn av anbudsrundene og flytting av kompetanse rundt om i små private attføringsbedrifter har jeg blitt kastet rundt fra tilbyder til tilbyder, og alle er like positive. «Deg må vi klare å få plassert et sted», sier de, og alle har måttet gi tapt. Hver eneste en. Jeg var ganske restriktiv i starten, det må jeg bare få innrømme. Jeg har disse utfordringene i livet mitt som gjør at jeg nok ikke kan jobbe som hva som helst. Jeg vil virkelig ikke virke utakknemlig, men sånn er det i livet mitt. Kravene mine kan ikke sees på som å være skyhøye. Jeg vil bare ha en jobb som gir mening i hverdagen. Psykiateren min uttalte det slik: du kan kanskje jobbe, under de rette forutsetninger.

 

Min hjertesak i Rygge kommune er at man gir noen få flere personer mulighet innenfor arbeidslivet. Ja, de, eller vi, skal være kvalifiserte til stillingen vi søker på, men utover det, kan det være en god grunn til å kalle inn den personen som har huller i CV på intervju. I tillegg skulle jeg ønske at SV sentralt, og i andre lokallag, kunne tenke samme tanke.

 

Jeg har stor respekt for partiet mitt, SV, men det er tydelig at det er et middelklasseparti. Jeg vet at dere alle sammen virkelig ønsker å gjøre noe for de som står på bunnen av samfunnsstigen, men dere glemmer dem like ofte som dere husker dem. For meg er det så viktig å få fram at de vanskeligstilte gruppene har mest igjen for å stemme SV. Knytte nye forbindelser til fagbevegelsen, men også fortelle folket, de vi møter på stands, at SVs politikk betyr mest for dem. Dette kom aldri fram til meg, som trengende person. Jeg fant det ut helt selv, men alle kan ikke være som meg.

 

Det er et symptom at marginaliserte mennesker i Norge stemmer frp. Jeg mener at SV må være offensive, og flagge politikken vår. Vi kan kanskje ikke skilte med sydenturer for alle, eller andre populistiske innslag, men vi kan jobbe for å få ned fattigdommen, og da spesielt barnefattigdommen. Vi ønsker at alle skal ha en inntekt som det går an å leve av, at det er det som er verdig, arbeidslinja eller ei.

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Dronningpresidenten

Dronningpresidenten

35, Rygge

Djevelsk god tid. Engasjert i politikk, med hjertet på venstresida. Skriver om fortid og framtid. Delvis anonymt, det er noen tekster det er skummelt å legge ut.

Kategorier

Arkiv

hits