counter hit make

Massesuggesjon og justismord

Da jeg først hørte om denne saken, ble jeg litt lattermild. Slik jeg blir lattermild av rare konspirasjonsteorier. Viggo Kristiansen er da den fødte drapsmann og overgriper, dette er da ute av verden, tenkte jeg. Vi visste jo at han var en slem mann. Ingen likte han. Jeg husker jeg sensasjonshungrig spurte min venninne som gikk på Kongens i Kristiansand samtidig som Viggo Kristansen. "Hvordan er han?", "Har han venner", "Snakker han med folk". I likhet med folk flest hadde jeg tredt inn i en slags mobberolle som ikke kunne få denne fæle mannen bort fra gata fort nok. Min venninne kunne fortelle om en ensom gutt med få venner, og dårlige skoleresultater. Hun pleide av og til å prate med han, og hun syntes synd på denne gutten som brukte aggresjon som avreageringsmiddel. Ja, han var en pest og en plage, men hadde også menneskelige trekk.

Da jeg i dag leste gjenopptagelsesbegjæringen (som du finner et sted på denne siden), ble jeg irritert. Irritert på media, og på meg selv som lot meg rive med av hetse- og lynsjemobben. Om han er uskyldig er ikke noe jeg kan vurdere, overhodet ikke. Jeg har ikke lest dommen, og jeg har ikke noen juridisk bakgrunn. Likevel ser det rett og slett ut til at Viggo Kristiansen ikke har fått en rettferdig dom. "Fair trial"-prinsippet er en menneskerett, og derfor mener jeg at Viggo Kristiansen burde få prøvd saken sin på nytt. For selv om han skulle bli kjent skyldig enda en gang, så vil det i såfall være etter en rettferdig dom, og ikke en heksejaktsdom slik det var sist. Politiet hadde gjort seg opp en mening om hva som hadde skjedd, og etterforsket på person og ikke på sak. Beviser som ikke passet inn i historien ble ikke tatt hensyn til.

Her er saker jeg mener er pussige:

 - Hvorfor mangler det en kniv i JHAs slire? Dette ble aldri undersøkt, det ble bare fastslått at det var VKs kniv som har blitt brukt, og at det ikke var noen andre kniver i bildet. Man vet ikke hvilken kniv dette er, annet enn at det er en kniv med blått skaft, noe VK hadde. Det ble senere slått fast at denne kniven ikke kan ha blitt brukt til drapene.

 - JHA skulle ikke treffe VK i Baneheia, fordi JHA skulle trene med HVU. Dette visste VK fordi han hadde ringt hjem til JHA før drapene fant sted, og fikk denne beskjeden av JHAs foreldre. HVorfor ble ingen av JHAs kamerater i HVU undersøkt opp imot hårstrået i blodflekken. Hvorfor ble egentlig ingen i JHAs ekslusive bekjentskapskrets undersøkt?

- Nøytrale vitner forteller at sykkelen til VK ikke var parkert der JHA sa den var parkert.

 - Moren til VK sier at VK har kommet og gått i gården flere ganger i tidsrommet. Dette festes mindre lit til enn JHA som vi vet er en barnemorder.

 - Det var ingen befaring på åstedet, der de siktede fikk være med.

 - Ingen av avhørene ble spilt inn på bånd. Vi vet at ledende spørsmål kan føre til falske forklaringer, men dette kan aldri gjennomgåes i denne saken. Sakkyndige i avhørsteknikker ble aldri brukt, noe Klomsæt mener peker på at VK har hatt et dårlig forsvar. I Tengssaken var det nettopp slike sakkyndige som fikk "fetteren" frikjent.

 - Det er flere punkter i forklaringen til JHA som ikke stemmer med virkeligheten (hvor de så jentene fra), pluss at han endrer forklaringer underveis (om alibioppdiktingen bl.a). Dette burde svekke hans troverdighet.

 - JHA innrømmet ingenting før avhører skisserte muligheten av å fremstille seg selv som offer i saken. Altså at JHA skulle ha blitt styrt av VK.

- JHA ble beskrevet som en "follower", en som lett ble styrt av andre. Hvorfor ble ikke dette tatt hensyn til ved avhørsteknikker, all den tid Tengssaken hadde fortalt oss at man lett blir styrt i avhør?

 - Hvordan kunne JHA operere som nestkommanderende i sin HVU-gruppe dersom han var en slik "follower" er et annet spørsmål.

 - JHA var opptatt av å drepe. Han ville bli soldat i fremmedlegionen, og ved drapstidspunktet hadde han søkt seg til Telemarksbataljonen. Dette er også merkelig til en "follower" å være.

 - Tildekningsteknikken brukt for å dekke til jentene var noe JHA hadde lært på HVU-samlingen uken før. I sin forklaring fortalte JHA at VK hadde dekket til jentene. VK var ikke lenger medlem av HVU på draptstidspunktet. Det var tropplederen i HVU som fant jentene, all den tid hun kjente til tildekkingsmetoden som ble brukt.

 - Mobilbeviset, som vi alle har lært oss gjennom media.

 - Klomsæt peker også på et generelt dårlig forsvar. Hvorfor ble det aldri protestert på de medisinske sakkyndige i saken? Hvorfor ble det aldri protestert på at det ikke ble tatt opptak av avhørene? Hvorfor ble det aldri trukket inn sakkyndige i avhørsteknikker? Hvorfor ble ikke knivsaken (den manglende kniven) fulgt opp i prosedyren? Dette mener han peker på et annet brudd på menneskerettighetene, nemlig likevektsprinsippet. Han mener at aktoratet, pressen og dommerne har veid betydelig mye mer enn forsvaret satt opp for VK.

Dessverre er det veldig vanskelig å få gjenopptatt saker i Norge. Fritz Moen ble som kjent ikke frikjent før en annen mann hadde tilstått på sitt dødsleie. Dessverre var Moen på dette tidspunktet allerede død. Saken er en kuriositet, der sæd endret blodtype etter å ha blitt infektert med e.coli blant annet.

Gjenopptagelseskommisjonen forteller oss at det bør foreligge nye bevis før de kan gjenoppta en sak. De fleste saker som blir gjenopptatt blir det nettopp på grunn av endringer i beviser. Likevel er det en åpning for å kunne gjenoppta saken uten dette, selv om dette ikke er vanlig. Det snakkes om særskilte forhold og tungtveiende grunner. Etter mitt ujuridiske skjønn ser det ut til at det skal holde, likevel er jeg redd for at dette ikke skal holde. Det norske rettsvesenet er preget av bukk/havrebekk-syndromet, visstnok, og derfor stoler gjerne kommisjonen på rettsavgjørelser som er tatt.

Det ser ut til at en del synsere mener han har ventet for lenge. Hvorfor har han ikke gjort noe før, er spørsmålet som har blitt stilt utallige ganger de siste dagene. Det er jo hele åtte år siden. Vel, for å sette det hele i perspektiv. Han snakket under rettssaken, men han uttalte seg aldri om mordene (noe som jo er naturlig om han skulle være uskyldig, noe han selv har hevdet hele tiden). Derfor ble han stemplet som den som aldri snakket. Dette er jo riv ruskende galt. Han svarte på andre typer spørsmål, enn akkurat dem som knyttet seg direkte til mordene. Han anket til Høyesterett i 2002, dette er seks år siden. Anken ble avvist. Familien til Kristiansen valgte da (i 2002) å skrive en appell til media, der de bedyrer at sønnen er uskyldig og utsatt for justismord. Jeg tipper at Klomsæt også har brukt temmelig lang tid på å gjennomgå saken, før det i mai ble kjent at han vil bistå Viggo Kristiansen. Derfor er det ikke riktig å si at han ikke har foretatt seg noe i denne lange tiden. Jeg tror snarere tvert i mot, at han har prøvd å finne en forsvarer som vil gjøre et bedre arbeid, og denne forsvareren (Klomsæt) nok også har foreslått å vente en tid, til det verste har gitt seg. Gi folk tid til å få det litt på avstand, rett og slett. 

Det er vanskelig å holde hodet kaldt i saker som denne. Det er grusomme handlinger, og rettsoppfatningen vår gjør at vi vil, vi må, vi skal finne den skyldige og dømme han/hun/dem. Vi blir blinde av raseri, og politiet får lov til å styre all informasjon. De forteller pressen hva de skal skrive, og pressen svelger det med hud og hår. Å finne kritiske artikler fra den tiden er ikke særlig lett. Artikler om hvilket monster Viggo Kristiansen var, er temmelig enkelt.12 kommentarer

PoPSiCLe

07.09.2008 kl.20:04

Meget godt innlegg. Det tar for seg saken ganske kort og konsist, og oppsummerer bevisførselen (eller mangel på sådann) veldig greit. For å si det sånn - slik saken ser ut i dag, så vil det vel uten tvil være et justismord om den IKKE blir gjenopptatt.

Dronningpresidenten

07.09.2008 kl.20:10

Helt enig. Dette må gjennomgåes på en bedre måte rett og slett.

Milton

09.09.2008 kl.00:58

Jeg husker at jeg tenkte at jeg vil håpe at de har de rette, for jeg vil ikke misunne noen å bli kjørt gjennom de politiavhørene. Jeg tror at magefølelsen fra den gangen var rett. Her var det et press så massivt at det trolig kunne få statsministeren til å tilstå at det var han som rev ned Jerikos murer.Hvorfor tenkte jeg slik den gang? Jeg mener å huske politifolk uttale til pressen noe i stil med at dette var en så forferdelig forbrytelse at den kort og godt ikke kunne forbli uoppklart. Sånt lukter det justismord av. Justismord som kommer fordi de tjenestemennene som jobber i saken er så oppsatt på å få denne forbryteren at de har tunnellsyn.Politifolk er mennesker de også. Hva gjør man når man får se de maltrakterte ofrene, kanskje i virkeligheten, og ser de sønderrevne etterlatte. Er det ikke menneskelig å ville hjelpe? Kanskje er man 100% sikker på at man har riktig mann, men uten å kunne bevise det. Er det da ikke forståelig at man strekker reglene litt ekstra? Jeg håper om ikke annet at saken i alle fall vil bidra til at man internt i politiet får strammet opp rutinene. Jeg har nemlig ikke full tillit til at man får en fair behandling dersom man skulle bli siktet i en sak. Vi trenger et politi som på ett eller annet vis kan forsikre oss om at ethvert skritt som er gjort, er kvalitetssikret fra ende til annen, uten manipulasjonsmuligheter, og slik at alle muligheter for å sjekke noen ut av en sak, faktisk blir brukt.

Dronningpresidenten

09.09.2008 kl.09:19

I alle store straffesaker viser det seg at i dét man får en mistenkt, slutter man å breddeetterforske, men etterforsker bare spor som direkte kan tilknyttes den mistenkte. Spesielt i denne saken er at Kristiansen var "skummel". Det var mange som ikke likte han, alle bitene falt på plass da politiet siktet han. Han var umoden, aggressiv og opptatt av seksualitet. Klart, dette lukter fisk. Men alt som lukter fisk ER ikke nødvendigvis det. Jeg undres på hvordan Kristiansen kunne si til sin far da de ventet på DNA-resultatene fra Spania: Ta, det med ro, pappa, de finner ikke noe.

Drittlei

10.09.2008 kl.22:13

La oss ikke glemme at han ble dømt i to rettsinstanser, også av en jury bestående av sine likemenn. Viggo hadde også seksuelle overgrep mot barn på menyen fra en tidligere sak, og passer greit inn som moduskandidat. Det at man legger mindre vekt på familiemedlemmers vitnemål enn en "barnemorder", skyldes at foreldre har en tendens til å være mindre objektive enn andre. I dag står de frem og forfekter hans uskyld, trolig fordi det er lettere å leve med den tanken enn at sønnen har voldtatt og drept småjenter. Andersens forklaring er også et bevis, selv om Klomseth utelukkende mener at DNA kan bevise seksuelle overgrep. Viggo hadde vel sin forsvarer tilstede under avhørene, og det er dennes jobb å ivareta siktedes rettigheter under avhør og hindre at han blir utsatt for utidige avhørsmetoder. Sakkyndige i avhørsmetoder? Det er vel politiet det, eller? Hvis du tenker på han islendingen som sier at alle kommer med falske tilståelser, kan vel han knapt nok kalles ekspert. Han har gjort karriære på å alltid påstå at politiet manipulerer seg frem slik at uskyldige blir dømt. Har det ikke noen gang slått deg at politiet faktisk ønsker å sende rett mann i fengsel, og at det er nettopp det som er drivkraften. Det er ikke slik at avhør foregår i 10 timer i strekk, med "good cop, bad cop"-metoder, frarøvet søvn og med en sterk lampe i ansiktet. Jeg har blitt forklart at de fleste avhør er ganske "hyggelige" med mye utenomsnakk og kontaktetablering, slik at avhørte skal stole på vedkommende politimann. Man får veldig lite ut av trusler og utrivelig stemning.Hvorfor skulle Andersen prate inn en uskyldig kompis i en slik forbrytelse? Han ville ikke fått spesielt strengere straff om han hadde begått begge drapene alene.Det er ikke nødvendigvis slik at man er uskyldig bare fordi man hevder det lenge nok, noen som uomtvistlig er skyldige fortsetter å nekte til sin dødsdag. Det faktum at man i Moen-saken trolig begikk et grusomt justismord betyr ikke at man alltid gjør det.

Dronningpresidenten

11.09.2008 kl.10:45

Andersens forklaring er et bevis, ja. Men å endre forklaring underveis burde svekke troverdigheten, ikke styrke den. Rene faktiske feil burde også svekke forklaringen. Problemene med avhørene var ikke i avhør av Kristiansen først og fremst, men Andersen. Politiet mente han var en follower, men likevel skisserte de løsninger for han, som han (til slutt) hang seg på. En av grunnene til at Viggo ber om gjenopptakelse er nettopp at han (etter Klomsæts uttalelser) hadde et elendig forsvar, en dårlig advokat rett og slett. Noe gjenopptakelseskommisjonen mener _kan_ være en grunn til gjenopptakelse.Når det gjelder sakkyndige, så er det en kjensgjerning at ledende forhør er en uting. Det presser faktisk frem falske tilståelser i enkelte saker, ja. Men det store problemet ligger ikke der. Det store problemet er at politiet skisserer løsninger som den siktede henger seg på.At Kristiansen har forbrutt seg før gjør han automatisk skyldig?Jeg tror ikke på good-cop, bad-cop. Jeg er klar over denne kontaktetableringen. Problemet er som sagt, endringer i forklaringer underveis, tilrettelegging av forklaringer slik at det passer med historien.Det er ganske stor forskjell på JHAs straff og VKs straff. VK kan bare glemme permisjon på mange år enda, JHA har allerede vært hjemme et par ganger. VK slipper ut etter kanskje 25 år, JHA kan søke om å komme ut etter at han har sonet 2/3 av straffen. Det er bare fire-fem år til JHA kan komme ut altså. VK kan komme ut om 18 år. Dersom det viser seg at JHA er hovedmannen, vil han da måtte sitte i 25 år. Så å si at disse straffene er "ganske like" er tull og tøys. Forskjellen er tvert imot ganske stor.Til sist: når VK ringte hjem til JHA kvelden for drapene og fikk vite at JHA skulle trene med HVU, hvorfor skulle han da opp i heia og møte JHA likevel? Og hvorfor i _all verden_ ble aldri noen av JHAs kompiser i HVU sjekket opp, all den tid det var dem han var sammen med den dagen?

Samuel Rostøl

26.09.2008 kl.08:28

Heisann :)Et godt og oversiktlig innlegg som jeg leste med glede, og så faktisk en god del faktorer jeg selv aldri har tenkt over. Selv skrev jeg for et par dager siden et innlegg om nettopp samme sak, inviterer deg gjerne til å delta i diskusjonen der om du har tid og lyst (http://confusicus.blogspot.no).Det er uansett ingen tvil om at det er mange ting i denne saken som gjør det helt klart at Viggo med stor sannsynlighet ikke ble dømt på rettferdige premisser, og at en gjenopptakelse egentlig burde være selvsagt.Håper den blir gjennomført..

Rune

26.09.2008 kl.11:23

Det er jo litt utrolig at du insinuerer i denne bloggen at det her har blitt gjort et justismord og at i samme slengen en uskyldig har blitt dømt. Du kjører videre ut med å prøve å påpeke at en av JHA's vennekrets kan være morderen og at derfor bør V.K. få en ny rettsak og slippe ut.Tror neppe at vi kan kalle V.K for uskyldig, mannen hadde allerede et overgrepsmønster fra før av med tidligere overgrepssaker som kom fram i kjølvannet av rettsaken. Både ei lita jente og en gutt hadde blitt utsatt for utstrakkt misbruk (noe som kom fram i rettsaken om jeg ikke husker helt feil) og V.K. erkjennte misbruket av Jenta.

Dette gjør ham til et monster i mine øyne, å misbruke ei lita jente seksuelt.I de fleste bloggene / kommentarene om V.K. så er det litt spesielt at alle sammen velger å overse denne detaljen, men de vet jo at om de i det hele tatt kommenterer den så mister saken deres veldig mye tyngde.Så er det jo det med mobilbeviset da, viste du forresten at blåtann har en rekkevidde på 10m? Og viste du at vi i norge har greid å knuse denne disstansen med 2.4km? Dette selvfølgelig med litt sendeutstyr men det var fult mulig å gjøre det. 200M kan forresten løpes på av en gjennomsnittelig nordmann på 38Sekunder noe som burde være langt nok for å få dekning. Jogger man avstanden så tar det ca 1 min hver vei å komme 200m (9Km/h vs 18km/h).Nei, for guds skyld la oss slippe at vi tar opp denne saken, med mindre det kan bevises at det fantes en annen person som forgrep seg på jentene enn V.K (dna fra denne tredje personen) så tror jeg egentlig at dommeren og juryen på den tiden gjordet det riktige , dog burdet JHA ha fått langt strengere straff enn han har nå.

reven

26.09.2008 kl.18:21

Hvorfor i all verden skulle Viggo løpe fram og tilbake for å sende sms´ene da?Tror du han visste om at basesstasjon A var sterkest akkurat der? Men ikke på drapsstedet?At det ville være et bra alibi..?

Sivert

27.09.2008 kl.10:18

Har lest dommen til VK. Alta du sier Dronningen er korrekt, dem har ingen bevis på VK, KUN forklaringen JHA, og han er ikke troverdig da han har forandret den 6-7 ganger underveis. En annen ting jeg reagerte på i dommen, det var at NÅR man blir idømt forvaring, så skal det nomalt være en dom som man skal sone maks tid på, altså 21år +++, men i VK sin dom, så står utrykkelig og understreket at han SKAL løslates etter 10år, altså minstetiden, noe som ikke skal skrives i en dom, da slikt skal vurderes. Altså, så er også dommerne i tvil om det er rett....En annen ting, moren til JHA direkte løy på tv`n, da hun påstod at VK ble felt på DNA fra spytt, sannheten er den at INGEN Dna som dem fant på stedet passer med VK.....

Dronningpresidenten

28.09.2008 kl.18:34

Rune: Jeg sier at det er mange ting som ikke stemmer. Skal alle som har en historie automatisk være skyldige. Det ble ikke etterforsket flere i JHAs vennekrets, enda JHA og VK IKKE skulle være sammen denne kvelden. Det viser at etterforskerne har konsentrert seg om person, og ikke sak, noe som på det sterkeste frarådes innen kriminalteknologi. Jeg sier ikke at han bør frifinnes, men gies en ordentlig rettsak, da dette er et viktig prinsipp i et demokrati. Når det gjelder mobilbeviset, har Telenor målt, og klarte aldri å få dekning i nærheten av drapstedet. De prøvde også å "låse" signalet, uten at dette hjalp. Derfor virker det svært usannsynlig at VK plutselig skulle ha fått kontakt denne kvelden, så mange ganger. Ja, han kunne ha løpt, men han måtte da ha løpt for å FÅ melding, og å sende. At VK var skyldig i overgrep på en jente er uomtvistelig. Det jeg synes er rart er at alle mener at dette faktum gjør han til en morder. Har ikke VK rettsvern?Sivert: Dette om at han skal slippes ut etter 10 år har jeg aldri hørt før. Han sier jo selv at han regner med å sitte rundt 25-30 år, dersom han ikke blir frifunnet.Reven: Enig, det virker rart at VK skal ha kjempekunnskap om GSM-nettet i Baneheia, og planlegge et alibi ut i fra det.

Thomas

11.04.2010 kl.19:47

"Ja, han kunne ha løpt, men han måtte da ha løpt for å FÅ melding, og å sende"

Ekstremt godt og viktig poeng!

Skriv en ny kommentar

Dronningpresidenten

Dronningpresidenten

35, Rygge

Djevelsk god tid. Engasjert i politikk, med hjertet på venstresida. Skriver om fortid og framtid. Delvis anonymt, det er noen tekster det er skummelt å legge ut.

Kategorier

Arkiv

hits